top of page
סמל אינפיניטי וואן.png

עתידים-בר אילן
אקדמיה בתיכון לפריפריה

מסלול איכותי המאפשר השלמת תואר ראשון בתחומי המתמטיקה, פיזיקה וההנדסה במהלך לימודי התיכון 

תכנית לימודים במסגרת אקדמיה בתיכון המאפשרת לימודים מרחוק במקצועות המתמטיקה, פיזיקה והנדסה.

שיתוף פעולה בין אוניברסיטת בר אילן- עמותת ידידי עתידים- מנהלת עתידים בצה"ל- אמ"ן/81 לשילוב בני נוער מצטיינים מהפריפריה באקדמיה כבר בשלב התיכון.

תלמידי המסלול יהנו מליווי צמוד של עתידים ויחידה 81 (היחידה הטכנולוגית של אמ"ן)

אופציה למיונים מראש ביחידה מובילה

יינתן סיוע כלכלי לזכאים

Typing on a Computer

למי זה מתאים?

תלמידי תיכון מצטיינים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית
שסיימו בגרות 5 יח"ל במתמטיקה ומעוניינים בלימודים לתואר ראשון באחד מהתחומים: מתמטיקה/פיזיקה/הנדסה

מה מעניקה לי התוכנית? 

שנה ג'/ ד' - דח"ג
שנה ב' - כיתה י"ב

שיבוץ במקצוע 

מלגת קיום (במידה וזכאי/ת)

סיוע אקדמי 

חניכה חברתית

ליווי וסיוע עתידים ונציג יח' 81

מלגת קיום (במידה ויש זכאות)

סיוע אקדמי (תגבורים, גולים)

חניכה חברתית

ליווי וסיוע מטעם המנהלת הצבאית

מיונים ליחידה 81 באמ"ן

שנה א' - כיתה י"א

מחשב נייד לכל תלמיד (שימשיך איתו במידה וימשיך במסלול) 

 

לזכאים- מימון של עד 60% משכר הלימוד

 

סיוע אקדמי (תגבורים, גולים)

 

חניכה חברתית

 

ליווי וסיוע מטעם עתידים בצה"ל

Abstract Glass Building

מה בתכנית?

דח"ג

(בהתאם לסוג התואר)

השלמת תואר ראשון

מיונים ליחידות נוספות

שנה ב' - כיתה י"ב

מיונים ליחידה 81

מיונים לתוכניות שאינן עתודה/ אקדמיזציה

שנה א' - כיתה י"א

צו ראשון

קורסי חובה

קבלת מעטפת עתידים 

בחירת מסלול לימודים

גיוס לאחר דח"ג

המשך לימודים

 אקדמיזציה בליווי עתידים*

 

המשך בעתודה אקדמית

או

ייעוצים אישיים

מילוי שאלון אקדמיזציה

מיונים ליח' 81

כיתה י'

סוף התוכנית

התלת - שנתית והשלמת הבגרות במתמטיקה

*אפשרות קיימת במידה ויש 50% מתואר תלת- שנתי/ 30% מתואר ארבע- שנתי עד סוף כיתה י"ב

להשארת פרטים להרשמה לתכנית

https://did.li/bkQ5q

פרטי קשר

נועה-052-9059457

עדי- 050-4446223

bottom of page